Home


Gevelstenen, ooit waren ze alomtegenwoordig in de Hollandse dorpen en steden. Sinds de invoering van de huisnummering in de negentiende eeuw leek het of hun rol was uitgespeeld. Veel historische gevelstenen verdwenen en nieuwe werden zelden bijgeplaatst.

Maar een gevelsteen is meer dan een huisnummer. Gevelstenen zijn bovenal sprekende stenen. Stenen die vertellen over de geschiedenis van huis, buurt of streek, die idealen uitdragen of rampspoeden en heugelijke feiten markeren. Die functie is in de loop van de twintigste eeuw herontdekt, eerst in de sociale woningbouw en de monumentenzorg. Gaandeweg raakte ook het moderne bouwen geinteresseerd in de zeggingskracht en toepassing van nieuw ontworpen gevelstenen.

Als sprekende stenen zijn gevelstenen in onze eenentwintigste eeuw meer dan ooit springlevend. De Stichting tot Bevordering van de Moderne Gevelsteen SBMG zet zich in voor een bredere toepassing, in historische binnensteden en Vinexwijken, in woonhuizen, boerderijen, bedrijfspanden en zorginstellingen. De nieuwsbrief De Gedachtenis biedt beeldhouwers, opdrachtgevers en andere liefhebbers een podium voor verdieping en discussie.


SBMG nieuwsbrief kop
Weevers Grafimedia